Taluka Commitee – 2017/2020 – Bardez

Verekar Durgesh Santosh

President

Shirgaokar Jitendra Narayan

Vice President

Parsekar Prasad Narendra

Secretary

Naik Mashelkar Girish Mahadev

Joint Secretary

Mandrekar Raghunath M.

Treasurer