Taluka Commitee – 2017/2020 – Pedne

Korgaonkar Suvidha

President

Kolwalkar Nandanath

Vice President

Kerkar Pramod

Secretary

Malpekar Vinod

Joint Secretary

Naik Pradeep

Treasurer

Kundaikar Anil

Member

Parab Ashok

Member

Morajkar Pradeep

Member

Toraskar Navanath

Member

Naik Raghoba

Member

Pednekar Aniket

Member

Korgaonkar Prabhat

Member

Kamulkar Yogesh

Member

Mandrekar Sharad

Member

Pednekar Mohan

Member

Mandrekar Ashok

Member

Parsekar Ulhas

Member

Pawaskar Shyam

Member