Taluka Committee-2020/2023-Bicholim

Gurudas Naik

President

Sandip R. Pilgaonkar

Vice President

Sagar P. Virdikar

Secretary

Madhu H. Naik

Treasurer

Shripad R. Amonkar

Member

Uday R. Naik

Member

Sanjay Navelkar

Member

Mahesh Kothambikar

Member

Sairaj Pilgaonkar

Member

Sunil R. Pilgaonkar

Advisor

Sandesh Naik

Advisor