Taluka Committee-2020/2023-Ponda

Ritesh J. Narvekar

President

Hemant Velingkar

Vice President

Surendra Volvoikar

Secretary

Satish Haldankar

Joint- Secretary

Siddhesh Haldankar

Treasurer

Mrs. Suvarna Kothambikar

Member

Prashant Aroskar

Member

Shivnath Naik

Member

Kishor Naik

Member

Ramrao Nageshkar

Member

Likhil Kavlekar

Yuva

Vijay Mardolkar

Advisor

Avinash Ramnathkar

Advisor

Dinesh Naik

Advisor