Taluka Committee-2020/2023-Sanguem

Ganpat Bhiku Devidas

President

Sudhakar Perni

Vice President

Dayanand K. Naik

Secretary

Rajesh Verlekar

Joint- Secretary

Harishchandra Sangekar

Treasurer

Uday P. Naik

Joint-Treasurer

Suresh Verlekar

Member

Paresh Udpikar

Member

Mrs. Tanvi Vinod Zambaulikar

Member

Mrs. Suvarna Zambaulikar

Member

Pramod Devidas

Member

Prabhakar Naik

Member

Shivdas Devidas

Member

Vivek Naik

Advisor