Taluka Committee-2020/2023-Tiswadi

Mrs. Sunita Pednekar

President

Narayandas Amonkar

Vice President

Prashant Mashelkar

Secretary

Mrs. Shradha Naik

Treasurer

Mrs. Natasha Amonkar

Member

Mrs. Maheshwari Volvoikar

Member

Mrs. Prashila Kunkalkar

Member

Mrs. Simran Kakodkar

Member

Mrs. Darshana Amonkar

Member

Hansaraj Banastarkar

Member

Narendra Amonkar

Member

Siddhesh Naik

Member

Prabhesh Volvoikar

Member

Rajesh Naik

Member

Rohidas Naik

Advisor

Bhalchandra Amonkar

Advisor